מדיניות פרטיות של שמעו סיפור 

עודכן לאחרונה: 7 ינואר, 2014

שלושה אנשים גבוהים בע״מ (להלן –"אנחנו" או "החברה") מכבד את הפרטיות של המשתמשים באפליקציה שמעו סיפור ובשירותים אותם הוא מעניק (להלן – "האפליקציה" ו-"השירותים" בהתאמה, כפי שמונחים אלה מוגדרים בפירוט בתנאי השימוש של החברה אשר זמינים בכתובת http://here-a-story.com/terms  (להלן – "תנאי השימוש")) (להלן – "משתמשים" או "אתה") ומחויב להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו עושים שימוש באפליקציה ו/או בשירותי החברה. 

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו  (להלן - "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש של האפליקציה אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. 

הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בעצם הרישום לאפליקציה אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף המידע האישי שלך (כפי שמונח זה מוגדר להלן) ועיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן אתה מחויב, באופן מיידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהטלפון הנייד שלך ואינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באפליקציה ו/או בשירותים. 

שים לב: השימוש באפליקציה ובשירותים נועד למשתמשים מעל גיל 14 בלבד. אם אינך מעל גיל 14 - אינך רשאי/ת להשתמש באפליקציה ובשירותים. 

איזה מידע אנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

החברה אוספת שני סוגים של מידע:

הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"): החברה אינה מודעת לזהות המשתמש ממנו היא אספה מידע לא אישי. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמשים עושים שימוש באפליקציה ו/או בשירותים. 

מידע לא אישי אשר נאסף על-ידי החברה כולל מידע טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה (iOS), רזולוציית המסך של המכשיר בו השתמשו המשתמשים, גרסת המכשיר ומערכת ההפעלה עליה הותקנה האפליקציה, פרק הזמן בו השתמשו באפליקציה, אזור הזמן בו נמצא המשתמש, מידע סטטיסטי לגבי המידע הנאסף, איזה סיפורים (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש) נשמעו במסגרת השימוש באפליקציה, איזה סיפורים המשתמש "אהב",  וכו'.  

הסוג השני של מידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים הנו מידע אישי מזהה (להלן "מידע אישי"): המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש או הינו בעל אופי פרטי או רגיש.  

מידע אישי הנאסף במסגרת רישום לאפליקציה ולשירותים: אם משתמש החליט להירשם לאפליקציה באמצעות חשבון המשתמש שלו באתר צד שלישי (קרי, דרך החשבון שלו בפייסבוק), אזי, מכוח ברירת המחדל המוגדרת במסגרת שימוש בחשבונות משתמשים באתרי צד שלישי, החברה עשויה להיות חשופה למידע אישי של המשתמשים המופיעים באותם חשבונות (למשל במסגרת פתיחת חשבון באמצעות אתר פייסבוק, החברה מקבלת מפייסבוק את הפרטים הבאים: שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו, מין, רשתות, מזהה משתמש, רשימת חברים וכל מידע אחר שהמשתמש הגדיר כציבורי). עם זאת יודגש כי החברה אינה שומרת מידע זה במאגריה ומוחקת אותו מיד עם קבלתו. המידע היחידי הנשמר על ידי החברה ממשתמש אשר נרשם באופן זה הוא: שם, מין, דואר אלקטרוני, רשימת חברים ותמונת פרופיל בפייסבוק. מדובר במידע הנמסר לחברה על ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו במסגרת הליך הרישום. 

מידע אישי הנאסף במסגרת קבלת השירותים מהחברה:

על מנת להקליט את הסיפורים באמצעות האפליקציה, החברה תשתמש במיקרופון המצוי הטלפון הנייד של  המשתמש, וזאת לאחר קבלת הסכמה אקטיבית מצידו. 

במסגרת מתן השירותים החברה תאסוף את תוכן המשתמשים שהמשתמשים ישתפו באפליקציה. 

החברה תאסוף מידע לגבי מיקום גיאוגרפי מבוסס GPS אשר מציג את המיקום של המשתמש, כמפורט להלן (מידע אישי זה עשוי להיחשב כמידע רגיש ואנו נאסוף מידע זה מהמשתמש לאחר קבלת הסכמה אקטיבית בהצגת התראה למשתמש בנוגע לאיסוף המידע כאמור): 

החברה תאסוף מידע לגבי מיקום גיאוגרפי מבוסס GPS וזאת בכל עת בזמן השימוש באפליקציה (קרי, בזמן שהאפליקציה פועלת). מידע זה נאסף על מנת לאפשר את מתן השירותים למשתמש, קרי, לאפשר למשתמש לקבל מידע המותאם עבורו לפי המיקום בו הוא מצוי. מידע זה אינו נשמר על ידי החברה. 

החברה תאסוף מידע לגבי מיקום גיאוגרפי מבוסס GPS אחת לשלוש שעות בזמן השימוש באפליקציה (קרי, בזמן שהאפליקציה פועלת). מידע זה נשמר על ידי החברה על מנת לנתר ולנתח את המיקומים הגיאוגרפים בהם המשתמשים עושים שימוש באפליקציה. השימוש אשר יעשה את ידי החברה במידע זה הינו אגרגטיבי וסטטיסטי הנאסף לצורך התאמה ושיפור השירותים של החברה וממשק האפליקציה. 

שים לב: אם המשתמש הסכים לקבל מהחברה הודעות PUSH אזי גם בזמן שהאפליקציה אינה פועלת ייאסף מיקום גיאוגרפי מבוסס GPS אשר מציג את המיקום של המשתמש בכל פעם בו המשתמש משנה את השימוש באנטנות הסלולאריות. מידע זה נאסף על ידי החברה על מנת להעניק למשתמש את השירותים הניתנים באמצעות שירותי מתן הודעות PUSH. מידע זה אינו נשמר על ידי החברה. 

 

שים לב: אנו לא נאסוף עלייך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך. אינך מחויב למסור מידע אישי זה על פי חוק. הנך מסכים לכך ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו ניתן לנו מרצונך החופשי על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים.


למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי. 

כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו? 

כיצד אנו אוספים "מידע לא אישי": כאשר אתה משתמש באפליקציה אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימוש כאמור, בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים, כמפורט להלן.

כיצד אנו אוספים "מידע אישי" בעת הרישום: אנו אוספים מידע אישי ששיתפת מרצון כשבחרת להירשם לאפליקציה באמצעות חשבון המשתמש שלך באתר צד שלישי (קרי, דרך חשבון ה"פייסבוק"), כמפורט לעיל. 

כיצד אנו אוספים "מידע אישי" בעת השימוש: בעת השימוש באפליקציה, החברה תאסוף מיקום גיאוגרפי של המשתמש מבוסס GPS. חלק מהמידע יועבר לחברה באמצעות שימוש ב GPS של המכשיר הסלולארי. מידע אישי זה עשוי להיחשב כמידע רגיש ואנו נאסוף מידע זה מהמשתמש לאחר קבלת הסכמה אקטיבית בהצגת התראה למשתמש בנוגע לאיסוף המידע כאמור.

שימוש במידע

איזה שימוש נעשה ב"מידע לא אישי": החברה רשאית להשתמש במידע לא-אישי לצרכים סטטיסטיים ומחקריים, לצורך התאמה ושיפור השירותים של החברה וממשק האפליקציה. 

איזה שימוש נעשה ב"מידע אישי": החברה רשאית להשתמש במידע אישי על מנת (i) לספק את השירותים למשתמשים, ובתוך כך לאפשר למשתמש לקבל מידע מותאם עבורו לפי המיקום בו המשתמש מצוי, למשל, לאפשר למשתמש לשמוע סיפור המתאים למיקום הגיאוגרפי בו הוא נמצא; (ii) ליצור קשר עם המשתמשים לצורכי תמיכה טכנית וקבלת משוב אודות השימוש בשירותים; וכן (iii) להשיב לשאלותיך אודות השימוש באפליקציה. 

שיתוף מידע  אישי עם צדדים שלישיים


החברה לא תשתף במידע האישי שהיא אוספת צד שלישי כלשהו. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לגלות מידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב על תביעה או טענה כי התכנים המופיעים באפליקציה ו/או בשירותים מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או על דרך של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל לרבות, אך לא רק, בארה"ב (למשל, אחסון באמצעות "שירותי ענן"); ו/או (י) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.


שים לב: השירות מאפשר לך, אם תבחר, לשתף מידע אישי עם אחרים, למשל את תוכן המשתמשים שתעלה לאפליקציה. 


הנך אחראי באופן בלעדי לכל מידע אישי שתחליט לשתף עם אנשים אחרים מיוזמתך באמצעות השימוש באפליקציה ולתוצאות שיתוף המידע האישי עם אנשים אחרים. עלייך לגלות זהירות ואחריות בעת שאתה מחליט לשתף מידע אישי עם משתמשים אחרים. במידה וקיים חשש מצידך אודות שיתוף מידע אישי עם אנשים אחרים, הבחירה המושכלת היא לא לשתף את המידע. החברה אינה אחראית לשיתוף המידע האישי שלך עם משתמשים אחרים באפליקציה ואינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנזקים או לתוצאות הנובעות משיתוף כאמור.


למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות ולהעביר מידע שאינו ניתן לזיהוי אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. 

שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לצפות במידע האישי שהעברת לחברה או למחוק תוכן משתמשים שהעלית לאפליקציה הנך רשאי לעשות זאת דרך האפליקציה. בנוסף, אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין למחוק או לשנות את המידע האישי שהעברת לחברה, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה:[email protected] , ואנחנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים. שים לב כי, אלא אם תבקש מאיתנו אחרת, אנו נשמור את המידע האישי שהעברת לחברה לתקופה של תשעים (90) ימים או לתקופה ארוכה יותר, כנדרש על מנת לספק לך את השירותים.  

אבטחה 

החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האפליקציה, השירותים והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין היתר, החברה משתמשת בשירותים של Parse. מידע נוסף לגבי שירותים אלה מצוי בכתובת www.parse.com. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה. לכל שאלה/מענה בנושא אבטחת מידע יש לפנות לכתובת הבאה: [email protected].

שירותי צדדים שלישיים

בזמן השימוש באפליקציה החברה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד-שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ו\או עיבוד מידע כמתואר לעיל (להלן – "שירותי צד שלישי"). שירותי צד שלישי כוללים, בין היתר, את Google Analytics שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html; וכן את Parse שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת: https://parse.com/about/privacy.  

איסוף מידע על ידי אתרי צד שלישי

בזמן השימוש באפליקציה אתה עשוי להיתקל בקישורים לאתרי צד שלישי. שים לב שאותם אתרים עצמאיים מהאפליקציה, וכי החברה אינה לוקחת כל אחריות בנוגע למדיניות איסוף המידע של אותם אתרים, או בנוגע לאיזשהו עניין משפטי זה או אחר בנוגע לאותם אתרים. אנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את מדיניות הפרטיות ואיסוף המידע של אותם אתרים לפני השימוש בהם. 

שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות 

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף בה, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו, על ידי החלפת הקישור באפליקציה ו\או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאפליקציה ו/או לשירות. שינויים שאינם מהותיים יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש שלך באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. 

שאלות 

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה לכתובת: [email protected].